Geluk

Corona, ik kan het woord niet meer horen en ik heb zo genoeg van alle beperkingen die deze pandemie met zich meebrengt. Toch heeft het mij iets heel moois gebracht.
Ik heb een stap gezet waar ik altijd van heb gedroomd heb en waar ik voor corona nooit aan gedacht en gedurfd zou hebben.
In Oss hebben we VOLOP Oss. VOLOP Oss wil unieke kansen bieden voor culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven in het Osse stadscentrum waardoor er meer reuring, minder leegstand en verloedering in het centrum is. VOLOP Oss makelt en schakelt tussen vastgoedeigenaren en makelaars aan de ene kant en plaatselijke culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven aan de andere kant. Zij geven deze initiatieven de kans om, in de tijd dat een pand leeg  staat, hun concept uit te proberen en publiek naar het centrum te trekken.  Zie https://voloposs.nl/
Daar even doorklikken naar initiatieven en dan zie je dat ik nu ook zo’n blije VOLOP Oss’er ben! Lesgeven in mijn kleine knusse atelier aan huis aan 8 personen is op geen enkele manier haalbaar op 1,5 meter afstand van elkaar en dus moest ik een andere oplossing bedenken. In 2016 was ik in het diepe gesprongen door mijn vaste baan op te zeggen en mijn keramiekatelier te beginnen, medio 2020 bleek het daar weer tijd voor te zijn. Ik heb nu een prachtig pand aan de Heuvel in Oss, op een A1-locatie. Naast mijn atelier waar ik zelf werken heb ik ook voldoende ruimte voor groepslessen, workshops etcetera. Er is een winkeltje met zelfgemaakte werken en is er een doorlopende expositie met werken van mezelf en cursisten.
Drie in één, ik voel me ineens heel volwassen!